18.11.10

A moment on the lips, forever on the hips.

No hay comentarios:

Publicar un comentario